top of page
Fortrolighedspolitik

PERSONDATA

Jeg fører journal over alle klienter, der modtager behandling i min klinik. Dette er et krav fra Sundhedsstyrelsen pr. 1. december 2019. Ved behandling forstås undersøgelse, forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte patient.

Reglerne for journalføring er tillige reguleret efter Persondataloven. Det betyder, at du skal give tilladelse til journalføring og opbevaring af denne. Ved samtykke er du indforstået med, at der oprettes en journal, som behandles og opbevares efter de regler, der gælder i Persondataloven, lov nr. 429 af 31. maj 2000. Reglerne om indsigt findes i § 31 om indsigelse, § 35 om mulighed for sletning af urigtige og vildledende oplysninger i § 37. Du har til enhver tid mulighed for at trække dit samtykke tilbage, jævnfør § 38. For yderligere oplysninger henvises til Datatilsynets Persondatalov.

Følgende anføres i journalen hos mig:

  • Jeg noterer, hvad jeg behandler/forebygger, fx ”smerter svarende til trapezius”

  • Jeg noterer dine kontaktoplysninger, herunder navn, mail og mobilnummer på journalen, og du skal skrive under på, at jeg må opbevare disse data efter gældende regler.

Ved bookning via mit bookingsystem accepterer du dette

FORTROLIGHEDSPOLITIK

bottom of page